Արդյո՞ք գոյություն ունի թիվ, որը 54-ի բաժանելիս, մնացորդում տալիս է 52:
 
Պատուհանում գրիր «կա» կամ «չկա»:
 
Պատասխան՝