Գտիր բաժանելին, եթե բաժանարարը հավասար է 12-ի, թերի քանորդը՝ 8-ի, իսկ մնացորդը՝ 1-ի:
  
Պատասխան՝ բաժանելին հավասար է՝