Տրված է, որ թիվը անմնացորդ չի բաժանվում 9-ի:
 
Գտիր, թե 9-ի բաժանելիս ի՞նչ թվեր կարող են մնալ որպես մնացորդ:
 
Ընտրիր թվերը: