15330-ի բաժանման ընթացքում առաջանում են 5 և 3 թվերը և ստացվում է՝ 153=30 ·5+3 հավասարությունը:
 
Գրիր բաժանման տարրերը:
 
 
Պատասխան՝
 
բաժանելին հավասար է -ի,
 
բաժանարարը հավասար է -ի,
 
թերի քանորդը հավասար է -ի,
 
մնացորդը հավասար է -ի: