Անին ապրում է մեկ մուտքով շենքի  45 բնակարանում: Ո՞ր հարկում է ապրում Անին, եթե յուրաքանչյուր հարկում կա 4 բնակարան:  
 
Պատասխան՝ Անին ապրում է -րդ հարկում: