Տրված է 15 ·6 \(=\) 86 հավասարությունը:
 
Արդյո՞ք այն ճիշտ է: