Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրիչների տեղերի փոխելը և խմբավորելը

Բարդություն հեշտ

2
2. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բարդություն հեշտ

1
4. Ճիշտ կամ սխալ հավասարություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Սյունակով գումարում

Բարդություն հեշտ

1
6. Քառանիշ թվերի գումարում

Բարդություն հեշտ

1
7. Քառանիշ թվերի հանումը

Բարդություն հեշտ

1
8. Նվազելիի գտնելը

Բարդություն հեշտ

1
9. Հաջորդ և նախորդ բնական թվերը

Բարդություն հեշտ

2
10. Գործողությունների հերթականությունը

Բարդություն հեշտ

1
11. Տեքստային խնդիր բնակարանի մասին

Բարդություն հեշտ

2
12. Թվաբանական գործողություններ զրո թվի հետ

Բարդություն միջին

3
13. Գործողություններ մեկ և զրո թվերի հետ

Բարդություն միջին

3
14. Գումարին ամենամոտ թիվը

Բարդություն միջին

3
15. Բազմանիշ թվերի արտադրյալը

Բարդություն միջին

3
16. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
17. Անգամ, մեծ կամ փոքր թվեր

Բարդություն միջին

3
18. Ճիշտ հավասարություն

Բարդություն միջին

3
19. Զրո և մեկ թվերի հատկությունները

Բարդություն միջին

4
20. Տեքստային խնդիր ավտոբուսների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
21. Բազմանիշ թվերի բաժանումը

Բարդություն միջին

3
22. Տեքստային խնդիր մրգի գնի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
23. Տեքստային խնդիր ըմպելիքի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6
24. Լիմոնադի արժեքը

Բարդություն բարդ

6
25. Տեքստային խնդիր խանութի մասին

Բարդություն բարդ

6
26. Տեքստային խնդիր թզուկների մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար