Որոշիր այն թիվը, որը 4 անգամ մեծ է ամենափոքր եռանիշ թվից:
 
 
Պատասխան՝