Զրո և մեկ թվերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 
1. Ընտրիր ճիշտ պնդումը.
 
 
 
2. Ընտրիր ճիշտ պնդումը.