Աշխատանքային օրվա վերջին \(7\) թզուկները այբբենական կարգով՝ (\(A, B, C, D, E, F\) և \(G\)) հավաքվեցին վերելակի մոտ:
 
Ցավոք, բոլոր թզուկները միասին չեն կարող բարձրանալ վերելակով, քանի որ այն տանում է ամենաշատը \(475\) կգ: Թզուկներից մի քանիսը չգիտեն իրենց կշիռը, սակայն հայտնի է, որոշ թզուկների ընդհանուր կշիռը (տես նկարը):
 
թզ.png
\(A\) և \(G\)
    429 կգ
       \(B\) և \(F\)  
          430 կգ
\(C\), \(D\) և \(E\)
         446 կգ
 
Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Արտահայտիր \(D\) և \(E\) թզուկների կշիռը կիլոգրամներով: 
 
D
 E
 կգ կգ

2. Հաշվիր \(B\), \(C\) և \(G\) թզուկների կշիռները:
 
B
C
G
 կգ կգ  կգ
 
3. Լրացրու աղյուսակը:
  
Թզուկ
\(A\)
\(B\)
\(C\)
\(D\)
\(E\)
\(F\)
\(G\)
նրա կշիռը
(կգ)
\(163\)
 
 
 
 
\(185\)
 

4. Օգնիր թզուկներին բարձրանալ վերելակով, չխախտելով այբբենական կարգն այնպես, որ վերելակի երթերի քանակը լինի փոքրագույնը: 
 
Վերելակի երթերի փոքրագույն քանակը՝