Հաշվիր 2361822215 արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝ արտահայտության արժեքը հավասար է՝