Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տառային և թվային արտահայտություններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Տառային արտահայտություններ

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվային արտահայտությունն ու նրա արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվային արտահայտության հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվային արտահայտության արժեքի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվային արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

3
7. Տառային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
8. Տնտեսագիտական խնդիր

Բարդություն միջին

4
9. Թվային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
10. Ո՞ր թիվն է մեծ

Բարդություն միջին

3
11. Դրոշմանիշների թիվը

Բարդություն բարդ

6
12. Աղյուսակ

Բարդություն բարդ

7
13. Հողակտորի պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար