Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Տառային և թվային արտահայտություններ 1Մ.
2. Տառային արտահայտության արժեքը 3Մ.
3. Տնտեսագիտական խնդիր 4Մ.
4. Թվային արտահայտության արժեքը 3Մ.
5. Տառային արտահայտություններ 1Մ.