Հողակտորն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը 57 մ է, իսկ երկարությունը՝ n մ: Որքա՞ն է հողակտորի պարագիծը: 
 
Գործողությունը կատարելիս պատասխանի դաշտում գործողության անդամները տեղադրեք նույն հերթականությամբ, ինչպես նշված է պահանջում:
 
Պատասխան՝ հողակտորի պարագիծը ii+i մ է: