Լրացրու աղյուսակը:
 
\(b\)-ի արժեքը
0
1
2
3
4
5
b+12-ի արժեքը
 
 
 
 
 
 
18b-ի արժեքը
      
 
Որոշիր \(b\)-ի այն արժեքները, որոնց դեպքում b+12-ի արժեքը մեծ է 18b-ի արժեքից:
 
Պատասխան՝
 
1.
\(b\) -ի արժեքը
0
1
2
3
4
5
b+12 -ի արժեքը      
18b -ի արժեքը      
 
2.b+12-ը մեծ է 18b-ից, եթե \(b =\)i;i