Արամն ունի \(p\) դրոշմանիշ, իսկ Հայկը՝ \(t\): Նրանք միացրեցին իրենց ունեցած դրոշմանիշները և բաժանեցին երկու հավասար մասերի:
 
Քանի՞ դրոշմանիշ հասավ յուրաքանչյուրին:   
 
 
1. Գրիր տառային արտահայտություն և գտիր նրա արժեքը՝ երբ \(p =\)19 և \(t =\)23: (Տառերը գրիր համարիչում: Առաջինը գրիր Արամի դրոշմանիշների թիվը):
 
Պատասխան`
Տղաներից յուրաքանչյուրին կհասնի i+ii\(=\) դրոշմանիշ:
 
 
2. Արդյո՞ք խնդիրն ունի պատասխան՝ երբ \(p =\)19 և \(t =\)10
 
Գրիր «ունի» կամ «չունի»:
  
Պատասխան՝ :