Գտիր 137+m28 արտահայտության արժեքը, եթե \(m=\)65
 
Պատասխան՝ արտահայտության արժեքը հավասար է՝ :