Մարզադպրոցի համար գնել են 172 կարճ թևերով և 387 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները:
 
1. Ամենաշատը քանի՞ մարզիկ կստանա իր կոմպլեկտը: 
 
2. Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր կոմպլեկտում:
 
Պատասխան՝
 
մարզիկների ամենամեծ թիվը՝  հոգի,
 
յուրաքանչյուր կոմպլեկտի մարզաշապիկների թիվը՝  հատ: