Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արդյո՞ք թվերը փոխադարձաբար պարզ են

Բարդություն հեշտ

1
2. Կոտորակի համարիչը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ճի՞շտ է գտնված ԱԸԲ-ն

Բարդություն հեշտ

1
4. Գտնել ԱԸԲաժ-ը

Բարդություն միջին

3
5. Հաշվել ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

Բարդություն միջին

3
6. ԱԸԲազ-ը և ԱԸԲաժ-ը

Բարդություն միջին

3
7. Մարզաշապիկների խնդիրը

Բարդություն բարդ

6
8. Ուղղանկյունը պետք է բաժանել հավասար քառակուսիների

Բարդություն բարդ

6
9. Սյուների հեռավորությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար