Որոշիր բոլոր այն թվերը, որոնք x6 կանոնավոր կոտորակի համարիչում \(x\)-ի փոխարեն տեղադրելով կոտորակի համարիչը և հայտարարում գրված \(6\) թիվը՝ լինեն փոխադարձաբար պարզ թվեր:
 
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ դրանք անջատելով \(;\) նշանի միջոցով):

x6 կոտորակի համարիչում կարելի է տեղադրել \(x =\) թվերը: