Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Արդյո՞ք թվերը փոխադարձաբար պարզ են 1Մ.
2. Կոտորակի համարիչը 1Մ.
3. ԱԸԲազ-ը և ԱԸԲաժ-ը 3Մ.
4. Սյուների հեռավորությունը 6Մ.