Արդյո՞ք ճիշտ է պնդումը
 
Եթե թիվը բաժանվում է 2-ի, ապա այն բաժանվում է նաև 5-ի:
 
 
Պատասխան՝ պնդումը