Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվի բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի և 10-ի վրա

Բարդություն հեշտ

2
3. Պետք է ընտրել բաժանարարները

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաժանելիությունը 2-ի կամ 5-ի

Բարդություն հեշտ

1
5. 2-ի բաժանելիության հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվի բաժանելիությունը 20-ի

Բարդություն միջին

3
7. Մնացորդը 5-ի բաժանելիս

Բարդություն միջին

3
8. Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի, վերջին թվանշանը

Բարդություն միջին

3
9. 2-ի և 10-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն միջին

3
10. Տվյալ միջակայքի հինգի բազմապատիկ թիվը

Բարդություն միջին

4
11. Գծապատկերի թվերը

Բարդություն միջին

3
12. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար