Որոշիր 872-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:
 
Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է