pr, s և t թվերը prst քառանիշ թվի թվանշաններն են: Հետևյալ թվերից որի՞ց է կախված prst թվի բաժանելիությունը 2-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: