Գտիր \(5\)-ի բազմապատիկ ամենամեծ բնական թիվը, որը բավարարում է 125<x<134 անհավասարմանը:
 
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենամեծ բնական թիվը -ն է: