Գրիր գծապատկերի \(a\), \(b\) և \(c\) թվերը:
 
математика.jpg
                                 \(14\)
 
Պատասխան՝
 
\(a =\)
\(b =\)
\(c =\)