Ուղղանկյան երկարությունը 40 մ է, իսկ լայնությունը զույգ թվով մետր է: Արդյո՞ք ուղղանկյան մակերեսի արժեքը կլինի \(5\) -ի բազմապատիկ թիվ (քառակուսի մետրերով):
 
Պատասխան՝