Տրված a թիվը անմնացորդ բաժանվում է 20-ի: Ընտրիր այն թվերը, որոնց վրա ևս անմնացորդ բաժանվում է a թիվը: