Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ամբողջ թվերի բազմապատկումը Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ամբողջ թվերի բազմապատկում (մինչև 10-ը) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ամբողջ թվերի բազմապատկում (մինչև 10-ը)
2. Պնդում (բազմապատկում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ/սխալ պնդումը
3. Մեկով բազմապատկում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Մեկով բազմապատկում
4. Ամբողջ թվերի արտադրյալ (մինչև 100-ը) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ամբողջ թվերի արտադրյալ (մինչև 100-ը)
5. Խառը և ամբողջ բացասական թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Խառը և ամբողջ բացասական թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է)
6. Կրճատում և բազմապատկում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կրճատել, ապա բազմապատկել ստացված թվերը
7. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի արտադրյալ
8. Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է)
9. Մի քանի արտադրիչների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Մի քանի արտադրիչների արտադրյալի նշանը
10. Տարբեր նշաններով մի քանի ամբողջ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տարբեր նշաններով մի քանի ամբողջ թվերի արտադրյալ
11. Հավասարում (հանում, բազմապատկում, մոդուլ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
12. Համեմատության անհայտ անդամը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել համեմատության անհայտ անդամը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ամբողջ թվերի բազմապատկումը» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ միևնույն և տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի բազմապատկման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ամբողջ թվերի բազմապատկումը» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ միևնույն և տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի բազմապատկման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ամբողջ թվերի բազմապատկումը» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ միևնույն և տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի բազմապատկման վերաբերյալ