Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից:
  
ա) −63 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է  միավոր:
  
բ63 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է  միավոր: