Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադիր թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն հեշտ

2
3. Ինքն իրեն հակադիր թիվը

Բարդություն հեշտ

2
4. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. 0-ի նկատմամբ համաչափ կետերը

Բարդություն միջին

3
6. Թվի հակադիրը

Բարդություն միջին

3
7. Բացասական թվի հակադիրը

Բարդություն միջին

3
8. Հակադիր թվի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն միջին

4
10. Տառային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

4
11. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն միջին

4
12. Տառային արտահայտություն

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար