Գտիր z արտահայտության արժեքը, եթե z100=712
  
Պատասխան՝