Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Հակադիր թվեր 1Մ.
2. Հեռավորությունը զրոյից 2Մ.
3. 0-ի նկատմամբ համաչափ կետերը 3Մ.
4. Բացասական թվի հակադիրը 3Մ.