Գրիր 41-ի հակադիր թիվը:
  
Պատասխան՝ 
 
 թիվը հակադիր է ինքն իրեն: