Հետևյալ թվերից ո՞րն է կոորդինատային ուղղի վրա ամենաաջ գտնվող կետի կոորդինատը: