Համաձայն ես արդյո՞ք հետևյալ պնդման հետ՝ կոորդինատային ուղղի վրա 8 կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −49 կետը:
Պատասխան