Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու կետերի դասավորությունը կոորդինատային ուղղի վրա

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ավելի աջ/ձախ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ամենաաջ/ամենաձախ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
5. 0-ի նկատմամբ համաչափ կետի կոորդինատը

Բարդություն միջին

3
6. Հեռավորությունը կետերի միջև

Բարդություն միջին

3
7. Կետի անվանումը

Բարդություն միջին

3
8. Հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն միջին

3
9. Երեք կետերի կոորդինատները

Բարդություն բարդ

5
10. Տրված կետի նկատմամբ համաչափ կետի կոորդինատը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար