Գտիր \(L\)\((3)\) կետի նկատմամբ \(K(-58)\) կետին համաչափ կետի կոորդինատը:
 
Պատասխան՝  միավոր հատված: