Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ավելի աջ/ձախ թիվը 1Մ.
2. Ամենաաջ/ամենաձախ թիվը 1Մ.
3. Հեռավորությունը կետերի միջև 3Մ.
4. Երկու կետերի դասավորությունը կոորդինատային ուղղի վրա 1Մ.