Կոորդինատային ուղղի վրա −4 թիվը գտնվում է −32 թվից (ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը)`