Ցորենի տեղափոխման համար պահանջվեց 6 մեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 712 տ էր:
Նշիր, թե 412 տ տարողությամբ քանի՞ մեքենա է պետք նույն բեռը տեղափոխելու համար:
 
Պատասխան՝  մեքենա: