Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բանջարեղենի և համեմունքի զանգվածների հարաբերությունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղղանկյան երկարությունն ու լայնությունը

Բարդություն միջին

2
3. Կարտոֆիլի արժեքը

Բարդություն միջին

2
4. Մրցանակային ֆոնդը

Բարդություն միջին

3
5. Հեռավորությունը քաղաքի և գյուղի միջև

Բարդություն միջին

4
6. Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև

Բարդություն միջին

4
7. Սահադաշտի կողմերը

Բարդություն միջին

4
8. Բենզինի ծախսը

Բարդություն միջին

4
9. Ուղղանկյուն հողակտորի լայնությունը

Բարդություն միջին

4
10. Ջրի ծավալը

Բարդություն բարդ

6
11. Ծառերի թիվը

Բարդություն բարդ

6
12. Ձեթի համար պահանջվող հումքի զանգվածը

Բարդություն բարդ

6
13. Մրգերի արժեքը

Բարդություն բարդ

7
14. Մեքենաների թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար