Կարտոֆիլի 4 կգ -ի համար վճարեցին 84 դրամ:
 
Գրիր համեմատություն, որի միջոցով կարելի է գտնել կարտոֆիլի 18 կգ-ի արժեքը:
 
Կազմիր համեմատություն, \(k\)-ով (դրամ) նշանակիր կարտոֆիլի 18 կգ-ի արժեքը:
 
4i=84i