Երկու ուղղանկյուններ ունեն հավասար մակերեսներ: Առաջին ուղղանկյան երկարությունը 8 դմ է, իսկ լայնությունը՝ 2 դմ: Երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը 4 դմ է:
 
Գրիր համեմատություն, որի միջոցով կարելի է գտնել երկրորդ ուղղանկյան լայնությունը:
 
Կազմիր համեմատություն, \(x\)-ով նշանակիր երկրորդ ուղղանկյան լայնությունը:
  
8i=xi