Ավտոբուսը 45 կմ ճանապարհն անցնելու վրա ծախսեց 3 լ բենզին:
 
Գրիր համեմատություն, որի միջոցով կարելի է գտնել 170 կմ ճանապարհի համար անհրաժեշտ բենզինի ծախսը: 
  
Կազմիր համեմատություն, \(x\)-ով նշանակիր 170 կմ ճանապարհի համար անհրաժեշտ բենզինի ծախսը (լիտրերով): 
  
i170=ix