Ուղղանկյան ձև ունեցող սահադաշտի պարագիծը 300 մ է:
 
Որոշիր սահադաշտի երկարությունն ու լայնությունը, եթե դրանց հարաբերությունը 7:3 է:
 
Սահադաշտի լայնությունը՝  մ
(փոքր կողմը)
 
Սահադաշտի երկարությունը՝  մ