Երկու գյուղից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին հետիոտնը և հեծանվորդը:
 
Հանդիպման պահին նրանց անցած ճանապարհների հարաբերությունը հավասար էր 1:4-ի:
 
Որոշիր հեռավորությունը գյուղերի միջև, եթե հայտնի է, որ հանդիպման պահին հեծանվորդը անցել էր 21 կմ-ով ավելի ճանապարհ, քան՝ հետիոտնը:
 
Ստուգիր լուծման ընթացքը:
 
1) \(x\) -ով նշանակիր մեկ մասի երկարությունը և լուծիր հավասարումը՝
 
(տեղադրիր թվերը)
 
\(x - x =\) 
 
2) Լուծելով հավասարումը, ստանում ենք՝ \(x =\)  կմ:
 
3) Գյուղերի միջև հեռավորությունը  կմ է: