Գյուղից քաղաք ճանապարհը հեծանվորդը անցավ \(3\) ժամում:
 
Վերադարձի ճանապարհին հեծանվորդը ավելացրեց իր միջին արագությունը 5 կմ/ժ-ով և ճանապարհի վրա ծախսեց \(1\) ժամով քիչ:
 
Գտիր գյուղից քաղաք ընկած հեռավորությունը:
 
Պատասխան՝ գյուղից քաղաք ընկած հեռավորությունը  կմ է: