Երկու ուղղանկյան ձև ունեցող հողամասերն ունեն հավասար մակերեսներ:
 
Առաջին հողակտորի երկարությունը մեծ է երկրորդ հողակտորի երկարությունից:
 
Համեմատիր հողակտորների լայնությունները:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը: